Угода користувача

1. Предмет Договору

1.1. Даний Договір відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання, за яким Адміністрація Ресурсу надає у порядку, передбаченому даним договором, послуги (надалі – «Послуги») користувачам (надалі – «Користувач») з пошуку інформації щодо прогнозу активності (клювання) риби на інтернет-сервісі https://actigator.com (надалі - «Сервіс»).

1.2. Послугами Сервісу є:

  • 1.2.1. ознайомлення із інформацією, розміщеною на Сервісі, у тому числі шляхом завантаження інтернет-сторінок Сервісу;
  • 1.2.2. пошук прогнозу активності риби та супутньої інформації розміщеної на Сервісі, як на території України, так і за її межами.
2. Порядок укладення Договору

2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього Користувачем в цілому.

2.2. Факт приєднання Користувача до даного Договору в цілому підтверджується здійсненням Користувачем однієї із дій, передбачених підпунктами 1.2.1 та 1.2.2 даного Договору.

2.3. Договір діє з моменту його укладення до розірвання його Сторонами.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сервісу самостійно отримує послуги Сервісу шляхом здійснення дій, передбачених підпунктами 1.2.1-1.2.2 даного Договору.

3.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за технічні збої в наданні послуг Сервісу, за збереження інформації на Сервісі або її втрату, за використання розміщеної Адміністрацією Ресурсу на Сервісі інформації Користувачем або третіми особами.

4. Застереження та гарантії

4.1. Користувач згоден з тим, що усі та будь-які права інтелектуальної власності (авторські права) на інформацію (твір, звіт), опубліковані Користувачем  та Адміністрацією Ресурсу на Сервісі, а також на базу даних Сервісу, належать виключно та у повному обсязі Адміністрації Ресурсу.

4.2. Адміністрація Ресурсу не здійснює контроль і перевірку прогнозу активності риби розміщеного на Сервісі.

4.3. Адміністрація Ресурсу не гарантує достовірність, точність, об’єктивність і якість прогнозу активності риби та супутньої інформації.

4.4. Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за можливі матеріальні та/чи моральні збитки, які можуть настати в результаті використання (огляду) наданого прогноза активності риби.

4.5. Користувачам забороняється копіювати, розповсюджувати, розміщувати на інших інтернет-ресурсах або в засобах масової інформації будь-яку інформацію, що розміщена на Сервісі, або її частину, базу даних Сервісу або її частину, будь-які об’єкти прав інтелектуальної власності (авторських прав), окрім випадків отримання та публікації інформера прогноза клювання риби.

5. Умови використання інформера прогноза клювання риби

Користувач має право отримати та опублікувати інформер прогноза клювання риби, зобов’язуючись:

5.1. не змінювати інформер будь-яким чином;

5.2. розмістити інформер таким чином, щоб його було показано інтернет-користувачам у повному обсязі;

5.3. розміщувати інформер лише на інтернет-сайтах, на яких маєте право розміщувати такого виду контент;

5.4. не розміщувати інформер на інтернет-сайтах, на яких міститься заборонений законодавством України контент (інформація, зображення, інші матеріали), зокрема, але не обмежуючись, контент наступного характеру: порнографія; дискримінація; пропаганда насилля; незаконна реклама; що порушує (або отриманий внаслідок порушення) прав інтелектуальної власності; що є наклепом; інший контент, що суперечить будь-яким нормам діючого законодавства України.

6. Інші умови

6.1. Спірні питання, пов’язані з виконанням даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6.2. Компанія має право самостійно у односторонньому порядку змінювати умови даного Договору, повідомивши про це Користувача шляхом розміщення на сторінках Сервісу нової редакції Договору.