Угода про конфіденційність

1. Ця Угода є договором приєднання, використання Користувачем Сервісу свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

2. Під час користування Користувачем Сервісами Адміністрація Ресурсу здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме:

  • 2.1. дданих, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційної форми Сервіса, так і у процесі користування Сервісом;
  • 2.2. файли cookie;
  • 2.3. ір-адреси;
  • 2.4. параметри та налаштування інтернет-браузерів.

3. Адміністрація Ресурсу включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісу. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступних роки після закриття аккаунту на Сервісі та закінчення користування Користувачем послугами Сервісу.

4. Адміністрація Ресурсу здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу).

5. Адміністрація Ресурсу використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.

6. Адміністрація Ресурсу має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Адміністрацією Ресурсу; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісу (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.

7. Під час користування Користувачем Сервісом, на інтернет-сторінках Сервісу можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 даної Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

  • 7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);
  • 7.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  • 7.3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
  • 7.4. інші ресурси.

8. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

9. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу. Адміністрація Ресурсу приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.

10. Адміністрація Ресурсу має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані на цій сторінці і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.